Tomtskolan

  • GrundläggningInnan avverkning så markeras en väglinje, för att se vilka träd som kan sparas och vilka träd som måste tas bort.
  • GrundläggningTräd i vägyta borttagna.
  • GrundläggningTorven, ytvegetationen, tas varsamt bort och läggs på träpallar för att sedan kunna återläggas.
  • GrundläggningTorv läggs på pall med maskin.
grundlaggning11 Grundläggning2 Grundläggning3 Grundläggning4

Kaptiel 1: Grundläggning

Ta del av Tomtskolan som visar på de olika momenten i vår unika tomtbearbetning.
Exemplet visar uppförandet av ett unikt garage:

Kapitel 1: Grundläggning...»

Kapitel 2: Grovbrytning...»

Kapitel 3: Återställning...»