Tomtskolan

  • GrovbrytningNästa moment är grovbrytning av väg och fördelning av grusmassor. Pallarna med torv står utställda på sidan om arbetsytorna.
  • GrovbrytningUppfart till byggplatsen är grovbruten och påkopplingspunkt för vatten och avlopp är framtagen.
  • GrovbrytningÅsen har här blivit urgrävd och bädden för det blivande garaget har anpassats höjdmässigt, för att få en trivsam och behaglig stigning i förhållande till befintområdesväg.
  • GrovbrytningGrovt urgrävd yta för garaget.
  • GrovbrytningGrävning och läggning av Vatten och Avloppsledning.
Grovbrytning1 Grovbrytning2 Grovbrytning3 Grovbrytning4 Grovbrytning5

Kaptiel 2: Grovbrytning

Ta del av Tomtskolan som visar på de olika momenten i vår unika tomtbearbetning.
Exemplet visar uppförandet av ett unikt garage:

Kapitel 1: Grundläggning...»

Kapitel 2: Grovbrytning...»

Kapitel 3: Återställning...»