Tomtskolan

  • ÅterställningÅterställda vägslänter, färdiga för att återtorvas. Vatten och avlopp har blivit nergrävda.
  • ÅterställningTorv återläggs i slänt med maskin.
  • ÅterställningBåda vägslänterna är nu återställda med torv och vägytan är belagd med bärlager.
  • ÅterställningUppförande av garagebyggnad.
  • ÅterställningNu är det återfyllt bakom betongstöden och ytan är färdig för torvning.
  • ÅterställningSlänten återställd och garaget återfyllts runt om.
  • ÅterställningNu är vägslänter och det underjordiska garaget till hälften återtorvat.
  • ÅterställningBild från taket av garaget ner mot områdesvägen.
Återställning1 Återställning2 Återställning3 Återställning4 Återställning5 Återställning6 Återställning7 Återställning8

Kaptiel 3: Återställning

Ta del av Tomtskolan som visar på de olika momenten i vår unika tomtbearbetning.
Exemplet visar uppförandet av ett unikt garage:

Kapitel 1: Grundläggning...»

Kapitel 2: Grovbrytning...»

Kapitel 3: Återställning...»